Academia

Reclameverboden in theorie, in praktijk en ingekaderd / Vereniging voor Reclamerecht

Bij dit symposium zullen reclameverboden en het Europees recht centraal staan.  De volgende sprekers zullen een bijdrage verzorgen.

Marjolijn Vencken (Trouble in Paradise, sustainable strategies) – Marketing als oplossing

In het verleden werd door overheden vaak geopteerd voor een (eventueel) reclameverbod en de reactie van bedrijven was vaak om daar zelfregulering tegenover te stellen. Marketing kan echter een deel van de oplossing zijn wanneer de overheid problemen wil aanpakken door middel van het reguleren van reclame.

Jacqueline Schaap (Klos Morel Vos & Schaap) – Reclameverboden in de praktijk

Hoe gaat een bedrijf in de praktijk om met reclameverboden? Welke juridische issues komen daarbij steeds terug? Demarcatie van het begrip reclame ten opzichte van informatie en vrijheid van meningsuiting is hierbij een belangrijk onderwerp, alsmede de vraag of reclameverboden hun doel wel bereiken.

Rogier de Vrey (CMS Derks Star Busmann) – Reclameverboden ingekaderd

De Nederlandse overheid is niet volledig vrij in het aannemen van reclameverboden, want zij wordt daarin beperkt door het Europese recht. Meer en meer begrenst het Europese primaire en secundaire recht de mogelijkheden van nationale overheden in de EU om reclameverboden te hebben en te handhaven. Hoeveel ruimte heeft de nationale wetgever eigenlijk nog?

Prof Jan Kabel (DLA Piper) zal als discussieleider optreden.

Aansluitend aan de presentaties zal er een slotdebat onder leiding van prof. Kabel plaatsvinden.

Voorafgaand aan dit symposium zal  de algemene ledenvergadering plaatsvinden.

Aanvang: De bijeenkomst begint om 13.30 uur. De Algemene Ledenvergadering begint om 13,30 uur en het seminar om 14.30 uur.

Einde: De bijeenkomst duurt tot circa 17.00 uur met aansluitend een borrel.

Plaats: DLA Piper te Amsterdam

Tags: ,