Trouble in Paradise wint twee (!) European Excellence Awards 2011

Het MCO heeft met Trouble in Paradise en Burson- Marsteller maar liefst twee (!) European Excellence Awards 2011 gewonnen in de categorieën ‘Entertainment and Culture’ en ‘Nederland, België, Luxemburg’. De prijs is bedoeld voor de beste prestaties op het gebied van professionele communicatie in Europa. De flash mobs op Den Haag Centraal en de Dam die door de musici van het MCO werden uitgevoerd hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de publieke bewustwording over het belang van het MCO voor Nederland en de muziek. In 2010 kondigde het kabinet Rutte aan het Muziekcentrum van de Omroep (MCO) af te schaffen. Na een kort moment van verbijstering is er vervolgens met veel energie op een positieve manier actie gevoerd. De heeft erin geresulteerd dat de verdwijning van het MCO is voorkomen. Wel wordt er nog steeds fors bezuinigd en moeten RKF en bibliotheek en educatie verdwijnen. De strijd om de gevolgen zoveel mogelijk te beperken gaat dus nog steeds door.  

Deze prijs was niet mogelijk geweest zonder de meer dan bijzondere inzet van alle medewerkers van het Muziek Centrum van de Omroep. De musici van zowel het Radio Filharmonisch Orkest als de Radio Kamer Filharmonie als het Metropole Orkest en het Groot Omroepkoor hebben deze acties muzikaal onder zeer bijzondere omstandigheden neergezet. Daarnaast is er erg veel werk verzet door de afdeling Communicatie, Educatie en de Muziekbibliotheek en de kantoormedewerkers om dit project te kunnen realiseren. 
Wij zijn erg blij met de prijs maar de hoofdprijs zou het behoud van het MCO zijn. Zij hebben nog steeds uw steun nodig!

Over Trouble in Paradise
Binnen Trouble in Paradise ontwikkelt Marjolijn Vencken duurzame bedrijfsstrategieën voor zowel merk als onderneming. Dit doet zij samen met de klant door het afstemmen van bedrijfsdoelen, consumenten behoeften en communicatie. Deze bedrijfsstrategieën genereren economische resultaten met grote sociale neveneffecten. Op welke gebieden heeft mijn bedrijf een maatschappelijke verantwoordelijkheid en in hoeverre? Wat doen we nu al en hoe maken we deze activiteiten effectief voor het bedrijf? Hoe laat ik dit mijn belangrijkste stakeholders weten? Vencken adviseert bedrijven over deze vragen op weg naar een meer duurzame business.

Marjolijn Vencken heeft Nederlands Recht gestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Als lobbyist is zij opgeleid aan het Institute for Policy Analysis (IFPA) in Washington, D.C. Zij is als lobbyist actief geweest voor meerdere grote ondernemingen, ngo’s en overheden. Op het snijvlak van lobby en maatschappelijk verantwoord ondernemen was zij verantwoordelijk voor duurzame strategieën voor Heineken, Sarah Lee, Hi, Toyota en Avans.

Het denken over verantwoord ondernemen ontwikkelt zich sterk. Nog maar enkele jaren geleden spraken we over maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Het ging daarbij vaak over het ‘afkopen van schuldgevoel’, waarbij succesvolle bedrijven of personen ‘iets terugdeden voor de maatschappij’. Meestal kwam het er op neer dat de hobby van de CEO gerationaliseerd diende te worden.

Momenteel zijn de uitdagingen van zowel individuele bedrijven, alsook onze totale maatschappij van dien aard, dat er een fundamenteel andere visie op het ondernemen noodzakelijk is. Ook de rol van de overheid komt daarmee in een andere context.

Resultaat

Bedrijven die nu hun maatschappelijke toegevoegde waarde in het DNA van hun bedrijfsvoering opnemen, staan in de toekomst sterker. Met hun brede verzameling stakeholders durven zij een relatie aan te gaan die verder gaat dan de volgende kwartaalcijfers. Zij kijken verder en willen onderscheidend zijn in het helpen oplossen van maatschappelijke problemen. Zij gaan een diepere relatie aan met hun klanten die leidt tot een hogere toegevoegde waarde.

Hoe

Samen met de opdracht gever kijken we naar de diverse initiatieven in uw organisatie. Hoe kunnen deze gewaardeerd worden? Hoe kunnen al deze initiatieven één effectieve strategie zijn? Welk onderwerp issue kan binnen uw bedrijf worden opgepakt om maatschappelijk en bedrijfsmatig te kapitaliseren?

Via een scan weet u waar u staat als bedrijf op het vlak van duurzaamheid. Door een monitoring van uw stakeholders weet het bedrijf wat van hen verwacht wordt.

De keuze uit verschillende scenario’s maakt het voor u mogelijk om een duurzame strategie te implementeren die past bij uw bedrijf.